Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 17 Μαΐ 2021

Σχετικά με

A mystic, theosophist & seeker of all Truth

- Big advocate of the "Law of One" series & the teachings of

St. Germain

- Avid reader of greek Philosophy, Hermetic texts, hebrew/christian mysticism and a big fan of Neoplatonism

- Hobbies: A multi-instrumentalist muscian. My favorite being the guitar. Anime otaku. Video games, mostly RPG's. nerds out over anything Pokémon.


ralphieb2t

ralphieb2t

Περισσότερες ενέργειες